Liiketoimintasuunnitelma tuo varmuutta yrittäjäksi ryhtymiseen

Liiketoimintasuunnitelma (LTS) ja  kannattavuuslaskelmat auttavat alkavaa yrittäjää valmistautumaan yrittäjyyteen. Yrittäjä on aina itse vastuussa yrityksen toiminnasta ja omasta toimeentulosta yrittäjänä. Liiketoimintasuunnitelma laskelmineen on työkalu oman yritysidean tutkimiseen ja kehittämiseen. Se on myös tapa vakuuttaa yrityksen rahoittajat yritysidean toimivuudesta ja yrittäjän osaamisesta. Tarvitset liiketoimintasuunnitelman ja laskelmat esimerkiksi hakiessasi starttirahaa, muita yritystukia tai pankkilainaa ja muita rahoitusratkaisuja.

Toimiva liiketoimintasuunnitelma kertoo, millaisista asioista kannattava liiketoiminta rakentuu. Suunnitelma on kattava selvitys yrityksesi toiminnasta. Itse kirjoittamastasi suunnitelmasta selviää yrityksesi liikeidea, toiminta-ajatus, myytävät tuotteet ja palvelut, markkinaselvitys ja kilpailija-analyysi, suunnitelmasi asiakashankintaan, markkinointiin ja myyntiin sekä yritystoiminnan käytännön toteutustapa. Hyvässä liiketoimintasuunnitelmassa kerrotaan myös yrittäjän osaamisesta, motivaatiosta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Liiketoimintasuunnitelmaa täydentävissä laskelmissa vakuutat rahoittajat (ja itsesi) yritysidean toimivuudesta käytännössä. Liiketoimintasuunnitelmaa ja laskelmia laatiessa kannattaa kertoa yritystoiminnasta toisen tai kolmannen toimintavuoden näkökulmasta.

Liiketoimintasuunnitelmassa voit pohtia mm. tällaisia kysymyksiä:

  • Mitä yrityksesi tekee? Miksi perustat yrityksen? Millaista osaamista sinulla on yrityksesi toimialaan?
  • Kuka on asiakkaasi? Miten asiakkaat löytävät yrityksesi?  Mitä asiakkaat sinulta ostavat? Kuinka tuotat ja toimitat asiakkaiden ostamat palvelut tai tuotteet?
  • Miltä yrityksesi talous näyttää, kun sinulla on sopivasti asiakkaita? Kuinka hinnoittelet palvelusi? Millaisia kiinteitä kuluja ja rahoitustarpeita yritystoiminnassasi on? Paljonko yrityksesi tekee tulosta?
  • Millaista on arkesi yrittäjänä, kun yrityksesi toimii suunnitelmiesi mukaan?

Voit hyödyntää K-S Yritysidean valmiita pohjia liiketoimintasuunnitelman ja laskelman tekemiseen. Voit ladata ne omalle koneellesi täältä: https://yritysidea.fi/yrittajaosaaminen
Halutessasi voit rakentaa suunnitelmasi verkossa olevien palveluiden kautta. Esimerkiksi Uusyrityskeskuksen sivuilta löydät LTS- työkalun ja lisää tietoa liiketoimintasuunnitelman laatimisesta: https://uusyrityskeskus.fi/yrityksen-suunnittelu/liiketoimintasuunnitelma/

Mikäli suunnitelman tekeminen tuntuu haastavalta, niin tule mukaan maksuttomaan LTS-valmennukseemme, jonka tarkoituksena on ohjata sinua liiketoimintasuunnitelman laatimisessa. Seuraavat valmennukset ja ilmoittautumiset löydät nettisivuiltamme tapahtumat- sivuilta. 

Parhaimmillaan liiketoimintasuunnitelman ja laskemien tekeminen lisää itsevarmuutta yrittäjäksi ryhtymiseen. Ylös kirjoittamasi suunnitelmat auttavat yritystoiminnan kehittämisessä, sillä niiden ääreen on helppoa palata yritystoiminnan analysoinnin ja kehittämisen tiimoilta.