Yhteistyökumppanit

Yritysidea palvelee asiakkaitaan osana laajaa alueellista ja valtakunnallista verkostoa, joka tukee yrittäjiä sekä yrittäjyyttä.

Mukana olevat kunnat

  • Hankasalmi
  • Joutsa
  • Jyväskylä
  • Laukaa
  • Petäjävesi
  • Toivakka
  • Uurainen

Gradia neuvottelee perustamisneuvonnan tarjoamisesta myös muiden Keski-Suomen kuntien kanssa. Ajantasaiset tiedot palvelun piiriin kuuluvista kunnista päivittyvät tälle sivulle.

Gradian yrittäjyyden ekosysteemi

Yritysidea on osa Gradian yrittäjyyden ekosysteemiä. Euroopan komissio palkitsi Gradian yrittäjyyden oppimismalli Euroopan parhaana vuonna 2019.

Yrittäjyyden ekosysteemin tavoite on synnyttää Keski-Suomeen kannattavaa liiketoimintaa tarjoamalle kullekin liikeidean omistajalle tai yritykselle sen tarvitsemaa tukea ja palvelua.

Suomen Uusyrityskeskukset ry

Keski-Suomen Yritysidea on osa valtakunnallista Uusyrityskeskus-verkostoa. Uusyrityskeskusten tehtävänä on edistää kestävän yritystoiminnan syntymistä Suomeen. Uusyrityskeskusten palvelut ovat kaikille avoimia, maksuttomia ja luottamuksellisia.

Crazy Town

K-S Yritysidea sijaitsee yrittäjäyhteisö Crazy Townissa. Olemme julkisena kehittämisorganisaationa keskellä 200 toimivan yksinyrittäjän, etätyöntekijän, mikroyrityksen, startupin, isojen organisaatioiden tiimien yhteisöä.

Jyväskylän Yritystehdas

Yritystehtaan kanssa tarjoamme opinnollistettuja yrittäjyysvalmennuksia, joissa asiakasta autetaan testaamaan ja toteuttamaan ideaa. Skaalautuvat liikeideat ohjaamme Jyväskylän Yritystehtaan startup-hautomoon. Hautomo on sopiva vaihe yritykselle, jolla on oma tuote tai palvelu, jonka voisi viedä kansainvälisille markkinoille, yrityksen taustalla on tiimi sekä tahto kasvaa. 

Business Jyväskylä

Business Jyväskylä on Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö, jonka tehtävänä on vahvistaa elinkeinokentän verkostoja ja edistää yritysten kasvua.

EduFutura Jyväskylä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston muodostamassa EduFutura-yhteisössä on laadittu yhteinen yrittäjyysstrategia. Strategia määrittelee yrittäjyyden edistämistä koskevan yhteistyön tavoitteet, tehtävät, tarvittavat toimenpiteet sekä yhteistyön tuloksellisuutta arvioivat mittarit.

Yhteisessä yrittäjyysstrategiassa oppilaitokset ovat sitoutuneet toimimaan aktiivisesti uusien yritysten ja työpaikkojen luomiseksi Keski-Suomeen. EduFuturan tuottamat yrittäjyysopinnot ja K-S Yritysidea tekevät tiivistä yhteistyötä.