Yrittäjäosaaminen

Yritysidean neuvontapalvelussa autamme sinua kartoittamaan nykyisen liiketoimintaosaamisesi ja ohjaamme sinua eteenpäin oman osaamisen kehittämisessä. Käytettävissäsi on Gradian koko yrittäjyyden ekosysteemi ja sen osaamisen kehittämisen palvelut.

Yrittäjäosaamisen kehittäminen

Yrittäjyysosaamisen kehittäminen voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen liiketoimintaosaamiseen, jatkuvan kehittämisen osaamiseen sekä yrittäjäpersoonan kehittämiseen. Tästä löydät nopeat työkalut osaamisen kokonaisvaltaisen kehittämisen avuksi. Itsenäisen osaamisen kehittämisen ja esiteltyjen työkalujen lisäksi suosittelemme valitsemaan itselle sopivia opinnollistettuja kokonaisuuksia.

Perustamisopas

Yrityksen perustamisoppaan voit ladata itsellesi pdf-muotoisena. Siihen on koottu kattavasti tietoa yritystoiminnan käynnistämisestä. Henkilökohtaisessa neuvonnassa saat käyttöösi myös oppaan painetun version.

Liiketoimintaosaamisen työkalut

Lataa ensi kopiot ja tallenna ne omalle koneellesi.

Linkistä löydät lisää liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä työkaluja.

Yrittäjän osaaminen 

Liiketoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä on tärkeää pitää oppimisprosessi jatkuvasti käynnissä. Yrittäjän osaamisen kehittämisen avainkysymykset auttavat sinua alkuun henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen käynnistämisessä. Ajankohtaiset koulutukset tarjoavat apua konkreettisiin osaamistarpeisiin.

Yrittäjäosaamisen kehittämisessä kannattaa tutustua laajasti yritystoiminnan eri osa-alueisiin kuten taloushallinnon perusteisiin, verotukseen, digimarkkinointiin tai myynnin johtamiseen.

 

Vastuullinen liiketoiminta

Vastuullisuus liiketoiminnassa tarkoittaa sitä, että yritys toimii kestävällä tavalla. Yritys huomioi liiketoiminnassaan ilmaston, ympäristön, ihmiset ja yhteisöt sekä hyvän hallintotavan. Vastuullinen yritys on laatinut omat kestävän kehityksen tavoitteet, joihin se tähtää toiminnallaan kannattavan liiketoiminnan lisäksi. Täältä löydät lisää tietoa aiheeseen liittyen:

Tutustu yrittäjäkoulutuksiin: