Yrittäjäosaaminen

Yritysidean neuvontapalvelussa autamme sinua kartoittamaan nykyisen liiketoimintaosaamisesi ja ohjaamme sinua eteenpäin oman osaamisen kehittämisessä. Käytettävissäsi on Gradian koko yrittäjyyden ekosysteemi ja sen osaamisen kehittämisen palvelut.

Yrittäjäosaamisen kehittäminen

Jotta yrittäjäksi ryhtyvällä on riittävät edellytykset toteuttaa menestyksekästä ja tuloksekasta yritystoimintaa, tulee hänellä olla riittävää osaamista liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen sekä hallita alan substanssiosaaminen. Hänen tulee myös jatkuvasti kehittää omaa ja tiimin osaamista sekä vahvuuksia.

Liiketoiminnan strategista osaamista on, että yritykselle laaditaan visio (suunta), strategiset tavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Liikeidea ja yrityksen toiminta tulee mukauttaa sen toimintaympäristöön sekä löytää kilpailuetu, jolla yritys pystyy riittävästi erottumaan kilpailijoistaan.

Yrittäjän liiketoiminnan perusosaamiseen kuuluvat tuotteistaminen, markkinointi, myynti, asiakaspalvelu, johtaminen ja taloushallinto. Yrityksellä voi myös olla kumppaniverkosto, jonka ansiosta se pystyy kannattavasti ylläpitämään ja kehittämään liiketoimintaansa. Toimintaympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa, joten perusosaamista on kyky jatkuvaan oppimiseen.

Yrittäjäpersoonaan liittyvää osaamista on kyky johtaa itseään ja kasvattaa itsetuntemustaan.

Tutustu yrittäjäkoulutuksiin: