Miksi laatia liiketoimintasuunnitelma?

Se on yrittäjän oma työkirja ajatusten jäsentämiseksi ja liikeidean toteuttamisen kuvaamiseksi. Sen avulla yrittäjä kertoo liikeideansa konkreettisen toteuttamissuunnitelman. Liiketoimintasuunnitelma tehdään ennen kaikkea yrittäjää itseään varten – ei pankkia tai starttirahahakemusta varten. Suunnitelmaa olisi hyvä päivittää ja muokata liiketoiminnan mukana myös tulevaisuudessakin.

Sen tekeminen on myös edullisin tapa testata liikeidea. Suunnitelman tekeminen haastaa yrittäjän miettimään liikeideansa tasolle, jossa varmistetaan, että idealla on olemassa riittävän suuri kohdemarkkina, tunnistettu asiakas ja riittävästi faktaan perustuvaa tietoa sekä toimintatapa ja rahoitus, jonka avulla pystytään hankkimaan asiakkaat.

Vaikka liiketoimintasuunnitelma tehdään yrittäjää itseään varten, toimii se myös alkavan yrittäjän neuvottelutyökaluna rahoittajien suuntaan tilinpäätöstietojen vielä puuttuessa.

Mikäli suunnitelman tekeminen tuntuu haastavalta, niin tule mukaan LTS-valmennukseemme, jonka tarkoituksena on ohjata sinua liiketoimintasuunnitelman laatimisessa. Seuraavat valmennukset ja ilmoittautumiset löydät nettisivuiltamme tapahtumat- sivuilta.