Team Finland kokoaa yhteen julkiset kansainvälistymispalvelut

Uuden yrittäjän liiketoiminta voi olla suoraan kansainvälistä. Kauppaa tehdään muualle kuin Suomen markkinaan tai suurin osa yrityksen toiminnasta kohdistuu ulkomaille.

Yritystoiminnan suunnittelussa esimerkiksi tiedonhankinta kohdemarkkinasta tai yhteistyökumppanuuksien löytäminen voivat olla yritystoiminnan kannalta kriittisiä menestystekijöitä. Yrittäjän osaamisen, omien verkostojen ja kilpailukykyisen liikeidean lisäksi kansainvälistymisessä toimii apuna Team Finland -verkosto.

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto, joka pyrkii tarjoamaan kansainvälistyville yrityksille palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen. He tarjoavat tukea yrityksen kasvuun, viennin aloitukseen ja laajentamiseen. 

Team Finland verkostoon kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Business Finland (entiset Finpro ja Tekes), Finnvera, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus), ELY-keskukset, Patentti- ja rekisterihallitus, Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Finnfund, Finnpartnership sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit.

Lisäksi Team Finland -verkostoa edustaa maailmalla yli 80 paikallista tiimiä. Ne kokoavat yhteen kullakin alueella toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot sekä muut keskeiset Suomi-toimijat. Kotimaassa Team Finland -verkoston tärkeä osa ovat 18 alueellista tiimiä tulevissa maakunnissa.

Tutustu Team Finland toimintaan linkkien kautta.