Tunnen tuotteeni -merkki ja oppimisympäristö auttavat yrittäjiä tuoteturvallisuuden kehittämisessä

Suunnitteletko tuotteiden valmistusta, maahantuontia tai jakelua? Oletko selvittänyt mitä tuoteturvallisuus ja vastuullisuus tarkoittavat yrityksesi toiminnassa?

Yritysten vastuulla on huolehtia tuotteiden turvallisuudesta. Viranomaiset valvovat pistokokeenomaisesti, että yritykset toimivat vastuullisesti. Tuotteiden turvallisuus ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, vaikka lainsäädäntö sitä edellyttääkin. Tukesin tuotevalvontahavainnoista, markkinavalvontarekisteristä sekä Eu Safety Gate-järjestelmästä on nähtävissä, kuluttajien saatavilla on jatkuvasti tuotteita, joista voi aiheutua vaaraa käyttäjilleen.

Yrittäjät voivat kartuttaa tuoteturvallisuuden osaamistaan uudessa Tunnen tuotteeni -oppimisympäristössä. Maksuttoman oppimisympäristön on toteuttanut Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Maaliskuussa 2021 avattu Tunnen tuotteeni -oppimisympäristö on tarkoitettu yrityksille, jotka valmistavat, maahantuovat tai jakelevat kulutustavaroita (lelut, henkilönsuojaimet, kaasulaitteet, koneet, sähkölaitteet, yleiset kulutustavarat). Oppimisympäristön käyttäminen on yrityksille vapaaehtoista ja ilmaista. Oppimisympäristö löytyy osoitteesta tunnentuotteeni.fi.